Oferta

W roku 1992 w Chinach pojawiły się pierwsze na świecie preparaty, zawierające w swoim składzie komórki grzybów wyższych. Stworzona została nowa generacja biologicznie aktywnych suplementów diety czyli bioimmunoenergoregulatorów o szybkim działaniu.
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat Chiny stały się nie tylko światowym liderem w zakresie wielu nowych kierunków naukowo-badawczych, ale również nowatorem w rozwoju nie tylko chińskiej, ale i całej medycyny wschodniej. Ponad dziesięć lat temu w Chinach został zrealizowany unikalny projekt państwowy. W światowej historii rozwoju technologii produkcji biologicznie aktywnych dodatków rozpoczął się nowy istotny etap.
Po raz pierwszy na świecie wyprodukowano stężone preparaty z komórek grzybów wyższych w postaci płynnej - tzw.bioimmuno- energoregulatory o szybkim działaniu. Jako materiał do tych preparatów zostały użyte wyższe grzyby: głównie Kordiceps chiński, Linchzhi (Reishi), Shiitake. Wykorzystanie współczesnych biotechnologii - koncentracja próżniowa, ekstrahowanie komórek grzybów w warunkach niskich lub wysokich temperatur, pozwoliło uzyskać niespotykane dotąd BAD-y (biologicznie aktywne dodatki). W ciągu ostatniego dziesięciolecia ludność wielu krajów na świecie ma możliwość stosowania i oceny skuteczności tych preparatów. W wielu wysoko rozwiniętych krajach preparaty zostały zarejestrowane jako biologicznie aktywne dodatki np.: prestiżowy amerykański certyfikat jakości FDA, francuski certyfikat i rekomendacja do stosowania tych BAD-ów w krajach Unii Europejskiej. Te pozbawione środków dopingowych preparaty z dużym powodzeniem stosują sportowcy wielu krajów np.: narodowe reprezentacje Chin, Litwy, Łotwy.
Badacze amerykańscy ustalili, że dodatki do żywności wyprodukowane z użyciem chińskiego grzyba Cordiceps sinensis, wyraźnie zwiększają siłę mięśni i podnoszą wytrzymałość organizmu. Wyniki pracy uczonych zostały przedstawione na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Fizjologicznego (American Physiological Society). Wyjaśniono, że użycie ekstraktów z wyższych grzybów chińskich prowadzi do bardziej skutecznego przyswajania tlenu przez komórki organizmu i pozwala sportowcom wytrzymywać z powodzeniem długotrwałe obciążenia fizyczne.
Naukowcy chińscy nie stoją w miejscu i przez cały czas prowadzą badania. Opracowana technologia produkcji szybko działających bioimmunoenergoregulatorów szybkiego działania otrzymywanych z grzybów wyższych, kilka lat temu została znacznie udoskonalona. Można zauważyć, że chińska korporacja FOHOW - FENIKS podąża za czasem i jest stale na bieżąco z szybkim rozwojem technologii. Jako jedynej w Chinach, korporacji FOHOW podlega Instytut Naukowo - Badawczy, w którym prowadzone są prace z zakresu opracowywania nowych BAD-ów i ich technologii produkcji. Prowadzone są badania nad bezpieczeństwem preparatów, określana jest ich skuteczność i wiele innych. Instytutem Naukowo - Badawczym kieruje twórca współczesnej medycyny chińskiej, akademik TAN JUCZŻI, w przeszłości osobisty lekarz Mao Tse Tunga, konsultant wielu najwybitniejszych działaczy w Chinach i poza ich granicami.
Profesor Tan Juczżi jest honorowym członkiem Instytutu Naukowo- Badawczego Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, profesorem honoris causa Uniwersytetu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i Farmakologii, naczelnym lekarzem kraju, promotorem naukowym osób ubiegających się o tytuł naukowy. Wniósł on ogromny wkład w rozwój nauki związanej z Teorią Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i Farmakologii, Tradycyjnej Kultury Zachowania Zdrowia i Zdrowego Odżywiania, oftalmologii itd. Otrzymał wiele nagród rangi państwowej i ministerialnej. Wydał ponad 20 publikacji naukowych i jest autorem czterech prac naukowych. Wniósł znaczny wkład w popularyzację Kultury Zachowania Zdrowia i Metod Tradycyjnej Medycyny Chińskiej na całym świecie, jest bardzo znanym naukowcem w kraju i poza granicami Chin, jest też laureatem Międzynarodowej Nagrody Naukowej im. A. Einsteina.

Zobacz wszystkie | Strony:
Zobacz wszystkie | Strony: